Skip to content

IGP/ZTP nevezési űrlap
Work Entries

Alap adatok /Main Data

A nemzetközi munkakutya vizsgarend (IGP) az FCI minden tagországában érvényes. A nemzetközi vizsgaminősítéseket kiadó minden nemzetközi vizsgarendezvény (vizsga és verseny) e szabályzat rendelkezésein alapul. A vizsgák és versenyek lebonyolítása során a sportszerűség alapvető követelmény, mely minden résztvevőre egyaránt vonatkozik. A VR előírásai mindenkire nézve kötelező érvényűek. Minden résztvevő azonos követelményeknek feleljen meg. A rendezvények (REN) nyilvánosak, melyek helyét és időpontját nyilvánosságra kell hozni. ZTP/tenyészszemle követelménye a MÁRK tenyésztési szabályzatának része, mindenkire egyformán kötelező érvényű. Bírálati irányelvei a nemzetközi munkakutya vizsgarendben foglaltakat követi.
Kérjük a megfelelő osztályt jelőlni! Kérjük a tenyészszemle bírálati lapját is csatolni, amennyiben második, harmadik felvezetésre kerül sor! MÁRK tenyészszemle szabályzat alapján kerül megrendezésre. FCI -MEOESZ- IGP vizsgarend alapján kerül megrendezésre.
Ágazatos vizsga, verseny esetében -a lenti sorban JELŐLJE a vizsga melyik ágazatára, fokozatára jelentkezik. Egyéb vizsga jelét, fokozatát is ide lehet írni. Irányadó a mindenkor érvényes FCI Munkakutya vizsga szabályzat rendje!
Első oldal
Hátoldal, hogy a tulajdonviszonyt ellenőrizni lehessen
FCI munkavizsgánál a BH és a magasabb szintű vizsgákhoz az előző munkavizsga szintet igazoló bizonyítvány másolata.
Hivatalos, az elfogadott szűrőállomások értékelésének másolata. ZTP-re az eredeti dokumentumot hozni kell!
ZTP-re az eredeti dokumentumot hozni kell!
ZTP-re az eredeti dokumentumot hozni kell!
Minden vizsgára csak azonosítható kutyát lehet benevezni. (chip) A nevező a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza.

A kutyák által okozott, minden néven nevezendő kárért a tulajdonos felel! A nevezési lap beküldésével a nevező felhatalmazza a MÁRK-ot, hogy a katalógusba a szükséges adatokat feltüntesse. A nevezési lap aláírásával a nevező elfogadja a, FCI – MEOESZ munkavizsga szabályzatát, MÁRK tenyész szemle/ZTP  szabályzatát. With signing the form I state that all data is valid and I confirm that I accept that rules of the MARK, FCI and MEOESZ and consider them compulsory. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó! The decisive date of age is the day the dog is shown.

A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal, a szabályzatokat magára nézve kötelezően elismeri.

Kötelező ! Az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam, elfogadom./I have read and hereby accept the Data Protection Agreement
Kötelező megadni. Így tudjuk a visszaigazolást elküldeni vagy jelezni, ha probléma merülne fel.
reCAPTCHA is required.