Skip to content

History of MÁRK A brief summary for the 20th jubilee by President Gábor Haas; march of 2009.

A 20 éves jubileum alkalmából honlapunkon közreadjuk a MÁRK történetét, alapításától napjainkig a tényszerű eseményeket, kiállításokat, a MÁRK szerveződését, fejlődését, a szervezők neveivel együtt.

Engedjék meg, hogy a 20. jubileum okán mint a szervezet alapító tagja, a rövid krónikát kiegészítsem néhány gondolattal, mely áttekintés a hazai „rottweilerezés” elmúlt húsz évéről is.
Többen írtak már erről, akik a kezdetektől a hazai állomány fenntartását lelkiismeretesen végezték, tenyésztők, kiképzők, sok helytálló a fiatalabb rotisok számára fontos értékes ismeretet, tapasztalatot közreadva.
 
A ’80-as évek elején kezdett a fajta egyre inkább teret hódítani hazánkban.
Eleinte alig néhány tenyésztő importált az akkori NDK-ból, Csehszlovákiából kutyákat, ezeken alapult a hazai tenyésztés, évekkel később néhány osztrák, és NSZK fedeztetés, majd import szélesítette a genetikai bázist. A kiinduló genetikai bázis minősége hosszú ideig hatással van az állomány minőségére.
1985-re a fajta közkedveltté vált, egyre többen csatlakoztak tenyésztéséhez – az évtized végére a Rottweiler toplista-vezető lett a német munkafajták között, utolérve a töretlenül népszerű német juhászkutyát is.
Elkötelezett tenyésztők kezdeményezésére, és szervezésével ekkor alakult a MEOE Rottweiler fajtaszakosztálya, megérdemlik az alapítók, hogy néhány nevet említsünk: Csernák Sándor elnök, Krausz Győző, Szkablé Pál, Dr Legény Ferenc, és Haas Gábor vezetőségi tagok, Volyka János és Gabi, Gombkötő János, Mosonyi Pál, Hemberger Edit, Gyebnár Ibolya – a teljesség igénye nélkül sorolva az akkori tenyésztőket, roti barátokat emlékezetem szerint.
 
Az első évek gyermekbetegségei, és a ’80-as évek végén az akkori MEOE-t aláásó erózió, mely 1988-ban az Egyesület felfüggesztéséhez vezetett, sokakban megfogalmazta az önálló – az 1989-ben megalkotott Egyesületi Törvény adta lehetőséggel élve – jogi személy egyesületként működő fajtaszervezet alakítása igényét.
A fajta anyaországa – most 102 éves – Általános Német Rottweiler-Klub (ADRK e.V.) történetét, szervezetét, gyakorlatát, és eredményességét megismerve körvonalazódott az analógia a MÁRK alapítására.
Az önálló egyesület alapítás ötlete a fajta iránt elkötelezett (időközben elhunytak) Gombkötő János, és Kovács Jenő nevéhez fűződik. A MÁRK alapításakor, bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg vettem fel a kapcsolatot az ADRK akkori vezetőivel, Klaus Altpeter elnökkel, és Dieter Hoffmann vezető bíróval – azóta is rendszeresen bírálnak a MÁRK rendezvényeken, Hoffmann úr napjainkban a nemzetközi szövetség, az IFR elnöke.
 
Céljainkat és törekvéseinket megértve maximális szakmai és emberi támogatást kaptunk a német klubtól olyannyira, hogy a MÁRK kezdeti szűkös forrásaira tekintettel két éven át az ADRK viselte a bírók küldése költségeit is. 1990-ben a német szakemberekkel együtt adaptáltuk az ADRK szakmai szabályzatait a hazai állomány és viszonyok, a célok figyelembe vételével, megalkottuk a MÁRK szakmai szabályzatait, melyeket ettől kezdve lényegi változtatások nélkül alkalmazunk.
 
A MÁRK tenyészalkalmassági vizsga szabályzat követelményei bevezetésükkor lényegesen meghaladták – meghaladják ma is – a hazai gyakorlatot, és követelmény rendszert. Nem is szólva a jelentősen eltérő német tenyészbírói szemléletről, felfogásról a tenyésztési alkalmasság megítélésében.
 
Ahogyan a hazai Rottweiler FCI törzskönyvben nyilvántartott populáció 2000 után drasztikusan csökkenni kezdett, egyre inkább látszott, hogy a MÁRK tenyészalkalmassági vizsgák követelményeit egyre kevesebben vállalják a korábbihoz képest, így könnyebb feltételeket támasztó szervezeteknél szerezték meg tenyészállataikra a tenyésztési engedélyt. A minőség az egész állományra vetítve nem javult – annak ellenére, hogy egyre több német, holland kutyát vontak itthon tenyésztésbe (ezek minősége, utódaik változatos képet mutatnak) – a ’90-es évek lényegesen nagyobb egyedszámából következő viszonylag sok jó minőségű utódhoz képest 2000 után arányaiban érzékelhetően kevesebb a jó minőségű utódok száma.
 
Ha a hazai tenyészállat állomány kritikus egyedszám alá süllyed, beszűkül a genetikai bázis, lényeges minőségi romlást okozhat az állományban – ez nem lehet célja senkinek, aki fajtánkat felelősen szereti, legfeljebb azoknak, akiket üzleti, megélhetési célok vezérelnek. Ennek megakadályozása érdekében vezettük be két éve a kétlépcsős (A és B) ZtP. szabályozást, ami azt jelenti a követelmények változatlanok, két lépcsőben teljesíthetők – ezáltal nem zárjuk ki a mai állomány jelentős részét a tenyésztésből (ha a minimálisan előírt követelményeket képesek teljesíteni).
Nem is szólva a fajtatiszta, FCI törzskönyben nyilvántartott állományt veszélyeztető fekete tenyésztés terjedéséről, ahol a fajtatisztaság is kétséges lehet, ennek visszaszorítása érdekében is fontos, hogy a tenyésztőket ösztönözzük, motiváljuk a legális keretek közötti munkára.
 
A vázolt körülmények között a túlhajszolt, a realitásokkal, és következményekkel nem számoló követelményszint emelése a tenyészállatszám drámai csökkenését, egyidejűleg a kontroll nélküli fekete tenyésztés emelkedését okozza, így éppen ellenkező – negatív – hatással van az állomány minőségi változására.  
 
1990 évi kezdettel kidolgoztuk, és bevezettük a tenyészállatok kötelező csípőizületi diszplázia szűrési rendszerét, ezzel is az igényes tenyésztői kultúrát támogatva – akkor ez még eretnekségnek számított – ennek nyomán több mint 10 évvel később a Rottwteiler fajtaszakosztály (akkor már MRK néven) is kialakította a maga szűrési rendszerét.
A MÁRK példája generálta a fejlődést, következményeként mára a tenyészállat minősítési rendszerek előfeltétele az egészséges csípőízület igazolása a Rottweilereknél is.
 
Ugyancsak a MÁRK szervezett először Magyarországon rottweilerek számára kiképzést, német bírók részvételével munkavizsgákat és versenyeket, felismerve a Rottweiler fajtára jellemző fizikai és mentális sajátosságokat szem előtt tartó speciális képzés fontosságát.
 
IFR tagságunknak köszönhetően 2008-tól képviseljük Magyarországot a Nemzetközi Rottweiler Szövetség speciális segéd, és kiképző továbbképzéseken Németországban, célunk speciális tudású fiatal szakemberek magas szintű képzése.
 
A MÁRK-ot mint társadalmi szervezetet az igényes, egymást tiszteletben tartó közösségi kultúra, a területi csoportok önálló kezdeményezésén alapuló igényes rendezvények sora jellemzi.
 
A külföldi szervezetekkel kitűnő intézményes, és személyes kapcsolatokat ápolunk, a hazai kinológiai életben ugyanez jellemző.  A MÁRK tevékenységét, és társadalmi kapcsolatait mutatja, hogy jelentős gazdasági társaságok szponzorálják nemzetközi rangú, és részvételű rendezvényeinket, a klub tevékenységét – ahogy tette ezt a MASPED Csoporthoz tartozó MASPED Logisztika Kft – Cseh Ottó igazgató úrnak  üllői klubházunkat köszönhetjük. Olyan személyiségek támogatják aktívan életünket, mint Dr Janza Frigyes r.dandártábornok c. egyetemi docens, aki a szolgálati kutyák képzése, és az ortopédiai anomáliák egyik neves nemzetközileg is elismert szakembere – évtizedekig vezette az ORFK Kutyavezető Képző Iskoláját, 20 éven át a Független Diszplázia Bizottság tagjaként sokat tett a használati kutyák egészsége érdekében.
 
Támogatóink, partnereink sorát folytathatnám, ehelyett – nemcsak a jubileum okán – szeretnék köszönetet mondani támogatásukért tagjainknak, és segítőinknek, az áldozatoktól sem mentes lelkes munkájukért a MÁRK fejlődése érdekében.  
Haas Gábor
Elnök

Milestones Important Events and Milestones of Our Club

1989.

A MÁRK megalapítása (18 alapító taggal, elnök: Haas Gábor, alelnök néhai Kovács Jenő) bírósági nyilvántartásba vétele, mint jogi személy egyesület, a kötelező diszplázia szűrés bevezetéséről megállapodás a Gödöllői Állatkórház vezetőjével Dr Bucsy Lászlóval.

Kapcsolatfelvétel az Általános Német Rottweiler-Klub (ADRK e.V.) Elnökségével, Klaus Altpeter 1. elnökkel, és Dieter Hoffmann vezető bíróval.

 

1990.

Az első hazai rottweiler nyilvános SchH. Vizsga és Munkaverseny megrendezése.

Bíró: Johann Mehlin ADRK.

Az I. MÁRK Klubkiállítás, és Tény észalkalmassági vizsga megrendezése, az ADRK delegált Körmeistere Johann Mehlin úr részvételével.

 

1991.

II. MARK Klubkiállítás és Tény észalkalmassági vizsga, bíró: Hans Krings Körmei ster ADRK.

A Kecskeméti – későbbi Közép-Magyarországi – területi csoport megalakítása Hajas István kezdeményezésével.

Megállapodás az FCI tag Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével (MEOE) a MÁRK jogi személy tagságáról. A MARK tagfelvétele a Nemzetközi Rottweilerbarát Szövetségbe (IFR) melyben kizárólagos tagként képviseli Magyarországot.

 

1992.

I. Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bíró: Maglódi László.

III. MÁRK Klubkiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Budapesten, bíró: Erich Walbrodt az ADRK néhai 1. elnöke. Kitartáspróba (AD Prüfung) megrendezése Budapesten.

 

1993.

IV. MARK Klubkiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Budapesten, bíró: Willi Hedtke Körmeister az ADRK néhai főtenyészőre.

A MARK Rottweiler Törzskönyv megalapozása, az ADRK Tenyésztési Szabályzata adaptálása, és bevezetése.

 

1994.

II. Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bírók:

Dr Kertesi Károly, Maglódi László.

Legenda Kupa Fajtakiállítás Székesfehérváron, bírók: Dr Vadócz Éva, Dr Kertesi Károly.

V. MÁRK Jubileumi Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Hans Krings az ADRK Körmeistere.

Az Üllői Területi Csoport megalakítása, Somogyvári Csaba és Princz László kezdeményezésével, Dr Manczal János polgármester elnökletével.

 

1995.

6.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Üllőn, bírók: Dieter Hoffmann és Klaus Altpeter ADRK Körmeisterek, ki állítás vezető: Princz László.

3.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bírók: Dr Kertesi Károly, Zeidl József. MÁRK Területi csoport alakul Pécsen, Papp Zoltán és Fáy Zoltán kezdeményezésével.

Haas Gábor alelnök delegáltként személyesen képviselte hazánkat az IFR Kongresszuson Bruck-Neudorfban. Ez alkalommal a MÁRK munkája elismeréseként Haas Gábor tiszteletdíjat kapott Willi Hédikétől az ADRK főteny észőrétől.

 

1996.

7.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Üllőn, fővédnök: Keleti György honvédelmi miniszter, bírók: Anton Spindler és Klaus Altpeter ADRK Körmeisterek, kiállításvezető: Princz László.

1.    Mecsek Kupa Rottweiler Speciál Fajtakiállítás Pécsen, bíró Gabriele Wodak ÖRC.

4.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Kecskeméten,

bíró: Willi Hedtke ADRK főtenyészőr.

MÁRK Küllembírói tanfolyam a Kecskeméti Területi csoport szervezésében, tanfolyam vezető: Hajas István, előadók: Erdősné Dr Balogh Zsuzsa a MEOE Bírói Testület elnöke, Dr Várszegi Zsolt a MEOE elnöke, és Haas Gábor a MÁRK alelnöke.

 

1997.

8.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Üllőn, fővédnök Dr Kacziba Antal helyettes belügyi államtitkár, bíró: Anton Spindler és Alice Zánsch ADRK Körmeisterek.

2.    Mecsek Kupa Speciál Rottweiler Fajtakiállítás a Pécsi Területi csoport rendezésében Hosszúhetényben, bíró: Eri eh Königsberger ÖRC.

MÁRK területi csoport alakul Mádon Tamás Csaba kezdeményezésével, és Kálión Izer János, Sufiánszky László és Kalmár Ernő kezdeményezésével.

 

1998.

9. MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Üllőn, fővédnök: Dr Forgács László r. vezérőrnagy oszágos rendőr főkapitány, díszvendégek: Stephan Meyer, a Svájci Rottweilerkutya-Klub (SRC) elnöke, az IFR 2. Elnöke, Dr Janza Frigyes r.ezredes a BM. Kutyavezető Képző Iskola

parancsnoka. Bírók: Harry Meister (SRC) főtenyészőre, és Hans -Jürgen Radtke az ADRK Körmeistere, kiállítás vezető: Princz László.

5.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Paul Fleige Körmeister az ADRK alelnöke, fővédnök: Dr Gergényi Péter r.dandártábomok Bács-Kiskun megyei főkapitány.

1. Tokaj- EDIAFILT Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mádon, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezetője, bíró: Jürgen Wulff ADRK Körmeister, kiállítás vezető: Tamás Csaba., fővédnök: Dr Ignácz István r.dandártábomok.

1.    MÁRK Andezit Kupa Speciál Fajtakiállítás Béren, a Káliói Területi csoport rendezésében, bíró: Helmut Freiburg ADRK Körmeister, kiállításvezető: Sufiánszky László a Káliói Területi csoport elnöke.

 

1999.

X. Jubileumi MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Béren a Kállói Területi csoport rendezésével, bírók: Helmut Freiburg és Dieter Hoffmann Körmeisterek ADRK, kiállítás vezető: Izer János MÁRK országos elnök.

2.    Tokaj – EDIAFILT Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mádon, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezetője, bíró: Alice Zánsch Körmeister ADRK, kiállításvezető: Tamás Csaba.

2. MÁRK Andezit Kupa Speciál Fajtakiállítás Béren, bíró: Anton Spindler ADRK Körmeister, kiállításvezető: Sufiánszky László a Kállói Területi csoport elnöke.

6.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskemét, bírók: Haas Gábor, Hajas István.

 

2000.

11.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga a Mádi Területi csoport rendezésében, bíró: Klaus Altpeter Körmeister ADRK, kiállításvezető: Tamás Csaba a Mádi Területi csoport elnöke, fővédnök Ligárt László úr az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója.

7.    MÁRK Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskemét, bírók: Haas Gábor, Hajas István.

MÁRK Speciál Fajtakiállítás a Nyíregyházi Területi csoport rendezésében, bíró: Maglódi László.

 

2001.

A MÁRK Gödöllői Területi csoport alakulása, Papp László kezdeményezésére.

12.    MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga, Bér Andezit fogadó, a Kállói Területi csoport rendezésével bíró: Jürgen Wulff ADRK Körmeister, az ADRK Tenyésztési Bizottság tagja, kiállításvezető: Izer János MARK országos elnök.

8.    MÁRK Aranyhomok Kupa CAC Fajtakiállítás Kecskemét, bíró Hajas István.

1. MÁRK Grassalkovich Kupa Speciál Fajtakiállítás Gödöllő, bírók: Haas Gábor, Hajas István, kiállításvezető: Papp László a Gödöllői MÁRK Területi csoport elnöke.

 

2002.

13.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga, Bér Andezit Fogadó, a Káliói Területi csoport rendezésében, bíró: Dieter Hoffmann Körmeister, az ADRK alelnöke, vendég: Ursel Hoffmann az IFR ügyvezetője,

kiállításvezető: Izer János MARK országos elnök.

9. MARK Aranyhomok Kupa CAC Fajtakiállítás Kecskemét, bíró: Miomir Marcic nemzetközi rottweiler fajtabíró Jugoszlávia, kiállítás vezető bíró: Hajas István a Kecskeméti MÁRK Területi csoport elnöke.

 

2003.

14.    MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mád, bíró: Anton Spindler Körmeister ADRK, a Nemzetközi Rottweiler Szövetség (IFR) 1. elnöke, kiállításvezető: Tamás Csaba a Mádi Területi csoport elnöke, fővédnök Ligárt László úr az EDIAILT Kft. ügyvezető igazgatója.

XV. Jubileumi MÁRK Aranyhomok Kupa CAC fajtakiállítás, és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Uwe Petermann ADRK, kiállítás vezető: Hajas István MÁRK főtenyészőr.

 

2004.

Tokaj Ediafilt Kupa fajtakiállítás és ZtP.  Mád, bíró: Jürgen Wulff ADRK, kiállítás vezető: Tamás Csaba, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója.

XV. MÁRK Jubileumi Klubgyőztes CAC Kiállítás és tenyészalkalmassági vizsga (ZtP.)

Lajosmizse bíró: Uwe Petermann ADRK. Kiállítás vezető: Hajas István.  

XI. MÁRK Aranyhomok Kupa fajtakiállítás Lajosmizse, bíró: Frank Beiboer a Holland Rottweiler Klub fő tenyésztési felelőse. Kiállítás vezető: Hajas István.

 

2005.

Az akkori tisztázatlan jogi helyzet, és közigazgatási bírság kockázata miatt, mint jogi személy egyesület nem tudtunk nyilvános rendezvényeket tartani. A MASPED Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójának Cseh Ottó barátomnak köszönhetően a MÁRK Klubház szponzorálásaként rendelkezésre bocsátotta egy 68 nm-es faház elemeit, komplett tetőzetével az Üllői KKI-ba szállítva. Az építést tagjaink végezték önkéntes felajánlásként.

 

2006.

XVI. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Josef Hover az Osztrák Rottweiler Klub (ÖRK) fajtabírója, kiállítás vezető: Princz László.  

Az MKSZ Országos Terrier Klubbal megállapodva a Rottweiler fajtára közös MKSZ-MÁRK tenyészszemlét tartottunk az OTK tenyészszemle kereteiben a MÁRK ZtP. szabályzata szerint. Bírók: Haas Gábor és Balogh Sándor.

 

2007.

XVII. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Dieter Hoffmann az ADRK alelnöke, az IFR elnöke, díszvendég: Ursel Hoffmann az IFR ügyvezetője, kiállítás vezető: Princz László.   Fővédnök: Dr Kacziba Antal ny. r. altábornagy és Dr Janza Frigyes ny. r. dandártábornok c. egyetemi docens, a MRTT főtitkára.  

MÁRK Mecsek Kupa CAC fajtakiállítás Pécs, bíró: Christian Bernbacher az Osztrák Rottweilerklub (ÖRK) fajtabírója. Kiállítás vezető: Vadas Gábor.

A MÁRK üllői kiképzőiskolán rendezett tenyészalkalmassági vizsgákon Haas Gábor és Pischoff Ferenc bíráltak, a segéd Krausz Viktor kiképzésvezető volt. A MÁRK tenyészalkalmassági vizsgaszabályzatot, melyet 1990-ben vezettünk be az ADRK szabályzata követelményei szerint a hazai helyzet ismeretében – folyamatosan csökken a tenyészalkalmassági vizsgákra, tenyészszemlékre jelentkező kutyák száma – kétlépcsőssé alakítottuk. Bevezettük a ZtP. „A” típusú vizsga mellett a „B” típusú vizsga szabályzatát, mely nagyobb ösztönzést ad a vizsgákra való jelentkezésre, nagyobb egyedszám tenyészérték becslését teszi lehetővé. Nemzetközi tagságunknál fogva az IFR szervezésében az ADRK Borken Területi Csoportnál rendezett nemzetközi rottweiler segéd továbbképző szemináriumra delegáltuk Krausz Viktort a MÁRK Üllői KKI kiképzésvezetőjét, aki sikeres vizsgát tett a kurzuson.

 

2008.

XVIII. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Frank Hedtke tenyészbíró ADRK, kiállítás vezető: Princz László. Fővédnök: Dr Kacziba Antal ny. r. altábornagy a Rendőrség Technikai és Innovációs Tanácsa elnöke, és Dr Janza Frigyes ny. r. dandártábornok c. egyetemi docens, a MRTT főtitkára.

MÁRK Tokaj Ediafilt Kupa CAC fajtakiállítás Mád, bíró Christian Bernbacher ÖRK fajtabíró. Kiállításvezető: Tamás Csaba, fővédnök Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója. A tenyészalkalmassági vizsgán (ZtP.) Christian Bernbacher és P. Szabó Béla teljesítménybírók bíráltak.

Az üllői MÁRK kiképző iskolán rendezett tenyészalkalmassági vizsgákon (ZtP.) Haas Gábor és Pischoff Ferenc bíráltak, a segéd Krausz Viktor kiképzésvezető volt.

Magalakult a MÁRK Hódmezővásárhelyi Területi Csoportja, Hajdú Mihály kezdeményezésére, akit területi elnökké választottak.

Forgács Istvánné tagunk részére szervezeti ajánlást adtunk a MEOE Őrző Védő Teljesítménybírói Testülete által szervezett teljesítménybíró képzésre, melyen sikeres bírói vizsgát tett.

A MÁRK vezetői az alapítástól:

1989-1992

Haas Gábor elnök
néhai Kovács Jenő alelnök (elhunyt 1991-ben)
majd Palló Imre alelnök

1992-1994

Palló Imre elnök
Haas Gábor alelnök (lemondott 1992-ben)
majd Izer János alelnök (1992-93 FB elnök)

1994-2003

Izer János elnök
Haas Gábor alelnök

2003 áprilistól

Haas Gábor elnök
Princz László alelnök(1994-2003-ig a Felügyelő Bizottság elnöke)
Fekete László FB elnök
Hajas István főtenyészőr (1990-92-ig 1994-től folyamatosan)