Skip to content

MÁRK története 2009. márciusában, a 20 éves jubileumra készült összefoglaló Haas Gábor Elnök tollából

A 20 éves jubileum alkalmából honlapunkon közreadjuk a MÁRK történetét, alapításától napjainkig a tényszerű eseményeket, kiállításokat, a MÁRK szerveződését, fejlődését, a szervezők neveivel együtt.

Engedjék meg, hogy a 20. jubileum okán mint a szervezet alapító tagja, a rövid krónikát kiegészítsem néhány gondolattal, mely áttekintés a hazai „rottweilerezés” elmúlt húsz évéről is.
Többen írtak már erről, akik a kezdetektől a hazai állomány fenntartását lelkiismeretesen végezték, tenyésztők, kiképzők, sok helytálló a fiatalabb rotisok számára fontos értékes ismeretet, tapasztalatot közreadva.
 
A ’80-as évek elején kezdett a fajta egyre inkább teret hódítani hazánkban.
Eleinte alig néhány tenyésztő importált az akkori NDK-ból, Csehszlovákiából kutyákat, ezeken alapult a hazai tenyésztés, évekkel később néhány osztrák, és NSZK fedeztetés, majd import szélesítette a genetikai bázist. A kiinduló genetikai bázis minősége hosszú ideig hatással van az állomány minőségére.
1985-re a fajta közkedveltté vált, egyre többen csatlakoztak tenyésztéséhez – az évtized végére a Rottweiler toplista-vezető lett a német munkafajták között, utolérve a töretlenül népszerű német juhászkutyát is.
Elkötelezett tenyésztők kezdeményezésére, és szervezésével ekkor alakult a MEOE Rottweiler fajtaszakosztálya, megérdemlik az alapítók, hogy néhány nevet említsünk: Csernák Sándor elnök, Krausz Győző, Szkablé Pál, Dr Legény Ferenc, és Haas Gábor vezetőségi tagok, Volyka János és Gabi, Gombkötő János, Mosonyi Pál, Hemberger Edit, Gyebnár Ibolya – a teljesség igénye nélkül sorolva az akkori tenyésztőket, roti barátokat emlékezetem szerint.
 
Az első évek gyermekbetegségei, és a ’80-as évek végén az akkori MEOE-t aláásó erózió, mely 1988-ban az Egyesület felfüggesztéséhez vezetett, sokakban megfogalmazta az önálló – az 1989-ben megalkotott Egyesületi Törvény adta lehetőséggel élve – jogi személy egyesületként működő fajtaszervezet alakítása igényét.
A fajta anyaországa – most 102 éves – Általános Német Rottweiler-Klub (ADRK e.V.) történetét, szervezetét, gyakorlatát, és eredményességét megismerve körvonalazódott az analógia a MÁRK alapítására.
Az önálló egyesület alapítás ötlete a fajta iránt elkötelezett (időközben elhunytak) Gombkötő János, és Kovács Jenő nevéhez fűződik. A MÁRK alapításakor, bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg vettem fel a kapcsolatot az ADRK akkori vezetőivel, Klaus Altpeter elnökkel, és Dieter Hoffmann vezető bíróval – azóta is rendszeresen bírálnak a MÁRK rendezvényeken, Hoffmann úr napjainkban a nemzetközi szövetség, az IFR elnöke.
 
Céljainkat és törekvéseinket megértve maximális szakmai és emberi támogatást kaptunk a német klubtól olyannyira, hogy a MÁRK kezdeti szűkös forrásaira tekintettel két éven át az ADRK viselte a bírók küldése költségeit is. 1990-ben a német szakemberekkel együtt adaptáltuk az ADRK szakmai szabályzatait a hazai állomány és viszonyok, a célok figyelembe vételével, megalkottuk a MÁRK szakmai szabályzatait, melyeket ettől kezdve lényegi változtatások nélkül alkalmazunk.
 
A MÁRK tenyészalkalmassági vizsga szabályzat követelményei bevezetésükkor lényegesen meghaladták – meghaladják ma is – a hazai gyakorlatot, és követelmény rendszert. Nem is szólva a jelentősen eltérő német tenyészbírói szemléletről, felfogásról a tenyésztési alkalmasság megítélésében.
 
Ahogyan a hazai Rottweiler FCI törzskönyvben nyilvántartott populáció 2000 után drasztikusan csökkenni kezdett, egyre inkább látszott, hogy a MÁRK tenyészalkalmassági vizsgák követelményeit egyre kevesebben vállalják a korábbihoz képest, így könnyebb feltételeket támasztó szervezeteknél szerezték meg tenyészállataikra a tenyésztési engedélyt. A minőség az egész állományra vetítve nem javult – annak ellenére, hogy egyre több német, holland kutyát vontak itthon tenyésztésbe (ezek minősége, utódaik változatos képet mutatnak) – a ’90-es évek lényegesen nagyobb egyedszámából következő viszonylag sok jó minőségű utódhoz képest 2000 után arányaiban érzékelhetően kevesebb a jó minőségű utódok száma.
 
Ha a hazai tenyészállat állomány kritikus egyedszám alá süllyed, beszűkül a genetikai bázis, lényeges minőségi romlást okozhat az állományban – ez nem lehet célja senkinek, aki fajtánkat felelősen szereti, legfeljebb azoknak, akiket üzleti, megélhetési célok vezérelnek. Ennek megakadályozása érdekében vezettük be két éve a kétlépcsős (A és B) ZtP. szabályozást, ami azt jelenti a követelmények változatlanok, két lépcsőben teljesíthetők – ezáltal nem zárjuk ki a mai állomány jelentős részét a tenyésztésből (ha a minimálisan előírt követelményeket képesek teljesíteni).
Nem is szólva a fajtatiszta, FCI törzskönyben nyilvántartott állományt veszélyeztető fekete tenyésztés terjedéséről, ahol a fajtatisztaság is kétséges lehet, ennek visszaszorítása érdekében is fontos, hogy a tenyésztőket ösztönözzük, motiváljuk a legális keretek közötti munkára.
 
A vázolt körülmények között a túlhajszolt, a realitásokkal, és következményekkel nem számoló követelményszint emelése a tenyészállatszám drámai csökkenését, egyidejűleg a kontroll nélküli fekete tenyésztés emelkedését okozza, így éppen ellenkező – negatív – hatással van az állomány minőségi változására.  
 
1990 évi kezdettel kidolgoztuk, és bevezettük a tenyészállatok kötelező csípőizületi diszplázia szűrési rendszerét, ezzel is az igényes tenyésztői kultúrát támogatva – akkor ez még eretnekségnek számított – ennek nyomán több mint 10 évvel később a Rottwteiler fajtaszakosztály (akkor már MRK néven) is kialakította a maga szűrési rendszerét.
A MÁRK példája generálta a fejlődést, következményeként mára a tenyészállat minősítési rendszerek előfeltétele az egészséges csípőízület igazolása a Rottweilereknél is.
 
Ugyancsak a MÁRK szervezett először Magyarországon rottweilerek számára kiképzést, német bírók részvételével munkavizsgákat és versenyeket, felismerve a Rottweiler fajtára jellemző fizikai és mentális sajátosságokat szem előtt tartó speciális képzés fontosságát.
 
IFR tagságunknak köszönhetően 2008-tól képviseljük Magyarországot a Nemzetközi Rottweiler Szövetség speciális segéd, és kiképző továbbképzéseken Németországban, célunk speciális tudású fiatal szakemberek magas szintű képzése.
 
A MÁRK-ot mint társadalmi szervezetet az igényes, egymást tiszteletben tartó közösségi kultúra, a területi csoportok önálló kezdeményezésén alapuló igényes rendezvények sora jellemzi.
 
A külföldi szervezetekkel kitűnő intézményes, és személyes kapcsolatokat ápolunk, a hazai kinológiai életben ugyanez jellemző.  A MÁRK tevékenységét, és társadalmi kapcsolatait mutatja, hogy jelentős gazdasági társaságok szponzorálják nemzetközi rangú, és részvételű rendezvényeinket, a klub tevékenységét – ahogy tette ezt a MASPED Csoporthoz tartozó MASPED Logisztika Kft – Cseh Ottó igazgató úrnak  üllői klubházunkat köszönhetjük. Olyan személyiségek támogatják aktívan életünket, mint Dr Janza Frigyes r.dandártábornok c. egyetemi docens, aki a szolgálati kutyák képzése, és az ortopédiai anomáliák egyik neves nemzetközileg is elismert szakembere – évtizedekig vezette az ORFK Kutyavezető Képző Iskoláját, 20 éven át a Független Diszplázia Bizottság tagjaként sokat tett a használati kutyák egészsége érdekében.
 
Támogatóink, partnereink sorát folytathatnám, ehelyett – nemcsak a jubileum okán – szeretnék köszönetet mondani támogatásukért tagjainknak, és segítőinknek, az áldozatoktól sem mentes lelkes munkájukért a MÁRK fejlődése érdekében.  
Haas Gábor
Elnök

Főbb állomások A MÁRK rendezvényei, kiemelkedő állomások az egyesület történetében

A MÁRK vezetői az alapítástól:

1989-1992

Haas Gábor elnök
néhai Kovács Jenő alelnök (elhunyt 1991-ben)
majd Palló Imre alelnök

1992-1994

Palló Imre elnök
Haas Gábor alelnök (lemondott 1992-ben)
majd Izer János alelnök (1992-93 FB elnök)

1994-2003

Izer János elnök
Haas Gábor alelnök

2003 áprilistól

Haas Gábor elnök
Princz László alelnök(1994-2003-ig a Felügyelő Bizottság elnöke)
Fekete László FB elnök
Hajas István főtenyészőr (1990-92-ig 1994-től folyamatosan)

Kiegészítés a felelhető adatok alapján 2019.

2015.  

dr Konrád László elnök
Forgács Istvánné alelnök
Vida Zsolt FB elnök 

2018. 

Forgács Istvánné elnök 
Szkablé Pál alelnök 
Vida Zsolt FB elnök 

1989.
A MÁRK megalapítása (18 alapító taggal, elnök: Haas Gábor, alelnök néhai Kovács Jenő) bírósági nyilvántartásba vétele, mint jogi személy egyesület, a kötelező diszplázia szűrés bevezetéséről megállapodás a Gödöllői Állatkórház vezetőjével Dr Bucsy Lászlóval.

Kapcsolatfelvétel az Általános Német Rottweiler-Klub (ADRK e.V.) Elnökségével, Klaus Altpeter 1. elnökkel, és Dieter Hoffmann vezető bíróval.

1990.
Az első hazai rottweiler nyilvános SchH. Vizsga és Munkaverseny megrendezése.
Bíró: Johann Mehlin ADRK.
Az I. MÁRK Klubkiállítás, és Tény észalkalmassági vizsga megrendezése, az ADRK delegált Körmeistere Johann Mehlin úr részvételével.

1991.

II. MARK Klubkiállítás és Tény észalkalmassági vizsga, bíró: Hans Krings Körmei ster ADRK.
A Kecskeméti – későbbi Közép-Magyarországi – területi csoport megalakítása Hajas István kezdeményezésével.
Megállapodás az FCI tag Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével (MEOE) a MÁRK jogi személy tagságáról. A MARK tagfelvétele a Nemzetközi Rottweilerbarát Szövetségbe (IFR) melyben kizárólagos tagként képviseli Magyarországot.

1992.

I. Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bíró: Maglódi László.
III. MÁRK Klubkiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Budapesten, bíró: Erich Walbrodt az ADRK néhai 1. elnöke. Kitartáspróba (AD Prüfung) megrendezése Budapesten.

1993.

IV. MARK Klubkiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Budapesten, bíró: Willi Hedtke Körmeister az ADRK néhai főtenyészőre.
A MARK Rottweiler Törzskönyv megalapozása, az ADRK Tenyésztési Szabályzata adaptálása, és bevezetése.

1994.

II. Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bírók:
Dr Kertesi Károly, Maglódi László.
Legenda Kupa Fajtakiállítás Székesfehérváron, bírók: Dr Vadócz Éva, Dr Kertesi Károly.


V. MÁRK Jubileumi Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Hans Krings az ADRK Körmeistere.
Az Üllői Területi Csoport megalakítása, Somogyvári Csaba és Princz László kezdeményezésével, Dr Manczal János polgármester elnökletével.

1995.

6.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Üllőn, bírók: Dieter Hoffmann és Klaus Altpeter ADRK Körmeisterek, ki állítás vezető: Princz László.
3.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskeméten, bírók: Dr Kertesi Károly, Zeidl József. MÁRK Területi csoport alakul Pécsen, Papp Zoltán és Fáy Zoltán kezdeményezésével.
Haas Gábor alelnök delegáltként személyesen képviselte hazánkat az IFR Kongresszuson Bruck-Neudorfban. Ez alkalommal a MÁRK munkája elismeréseként Haas Gábor tiszteletdíjat kapott Willi Hedtkétől az ADRK főteny észőrétől.

1996.

7.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Üllőn, fővédnök: Keleti György honvédelmi miniszter, bírók: Anton Spindler és Klaus Altpeter ADRK Körmeisterek, kiállításvezető: Princz László.

1.    Mecsek Kupa Rottweiler Speciál Fajtakiállítás Pécsen, bíró Gabriele Wodak ÖRC.
4.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tény észalkalmassági vizsga Kecskeméten,
bíró: Willi Hedtke ADRK főtenyészőr.
MÁRK Küllembírói tanfolyam a Kecskeméti Területi csoport szervezésében, tanfolyam vezető: Hajas István, előadók: Erdősné Dr Balogh Zsuzsa a MEOE Bírói Testület elnöke, Dr Várszegi Zsolt a MEOE elnöke, és Haas Gábor a MÁRK alelnöke.

1997.

8.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Üllőn, fővédnök Dr Kacziba Antal helyettes belügyi államtitkár, bíró: Anton Spindler és Alice Zánsch ADRK Körmeisterek.


2.    Mecsek Kupa Speciál Rottweiler Fajtakiállítás a Pécsi Területi csoport rendezésében Hosszúhetényben, bíró: Eri eh Königsberger ÖRC.
MÁRK területi csoport alakul Mádon Tamás Csaba kezdeményezésével, és Kálión Izer János, Sufiánszky László és Kalmár Ernő kezdeményezésével.

1998.

9. MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyész alkalmassági vizsga Üllőn, kiállítás vezető: Princz László 

Bírók: Harry Meister (SRC) főtenyészőre, és Hans -Jürgen Radtke az ADRK Körmeistere

fővédnök: Dr Forgács László r. vezérőrnagy oszágos rendőr főkapitány,

díszvendégek: Stephan Meyer, a Svájci Rottweilerkutya-Klub (SRC) elnöke, az IFR 2. Elnöke,  Dr Janza Frigyes r.ezredes a BM. Kutyavezető Képző Iskola parancsnoka.

5.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Paul Fleige Körmeister az ADRK alelnöke, fővédnök: Dr Gergényi Péter r.dandártábomok Bács-Kiskun megyei főkapitány.
1. Tokaj- EDIAFILT Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mádon, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezetője, bíró: Jürgen Wulff ADRK Körmeister, kiállítás vezető: Tamás Csaba., fővédnök: Dr Ignácz István r.dandár tábomok, a fövédnök. Ligárt László főszponzor.  Jürgen Wulff ADRK Körmeister. Izer János elnök, Haás Gábor alelnök. fotó: Szeiler Gábor 

1.    MÁRK Andezit Kupa Speciál Fajtakiállítás Béren, a Káliói Területi csoport rendezésében, bíró: Helmut Freiburg ADRK Körmeister, kiállításvezető: Sufiánszky László a Káliói Területi csoport elnöke.

Ami kimaradt .

1998. februárjában megalakult a Budapesti területi csoport Krausz Győző vezetésével. Indulásnak Baráti találkozóval , kutyás bemutatóval színesítették  a MÁRK életét. Az időközben 46 főre duzzadt területi csoportot az elnökség feloszlatta,  december 31-i dátummal. A próbaidős tagsági viszonyt nem hosszabította meg, nem emelte a tagokat a rendes tagság sorába. 

1999.

X. Jubileumi MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Béren a Kállói Területi csoport rendezésével, bírók: Helmut Freiburg és Dieter Hoffmann Körmeisterek ADRK, kiállítás vezető: Izer János MÁRK országos elnök.
2.    Tokaj – EDIAFILT Kupa Speciál Fajtakiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mádon, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezetője, bíró: Alice Zánsch Körmeister ADRK, kiállításvezető: Tamás Csaba.
2. MÁRK Andezit Kupa Speciál Fajtakiállítás Béren, bíró: Anton Spindler ADRK Körmeister, kiállításvezető: Sufiánszky László a Kállói Területi csoport elnöke.
6.    Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskemét, bírók: Haas Gábor, Hajas István.

2000.
11.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tenyész alkalmassági vizsga a Mádi Területi csoport rendezésében, bíró: Klaus Altpeter Körmeister ADRK, kiállításvezető: Tamás Csaba a Mádi Területi csoport elnöke, fővédnök Ligárt László úr az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója.
7.    MÁRK Aranyhomok Kupa Speciál Fajtakiállítás Kecskemét, bírók: Haas Gábor, Hajas István.
MÁRK Speciál Fajtakiállítás a Nyíregyházi Területi csoport rendezésében, bíró: Maglódi László.

2001.
A MÁRK Gödöllői Területi csoport alakulása, Papp László kezdeményezésére.
12.    MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga, Bér Andezit fogadó, a Kállói Területi csoport rendezésével bíró: Jürgen Wulff ADRK Körmeister, az ADRK Tenyésztési Bizottság tagja, kiállításvezető: Izer János MARK országos elnök.
8.    MÁRK Aranyhomok Kupa CAC Fajtakiállítás Kecskemét, bíró Hajas István.
1. MÁRK Grassalkovich Kupa Speciál Fajtakiállítás Gödöllő, bírók: Haas Gábor, Hajas István, kiállításvezető: Papp László a Gödöllői MÁRK Területi csoport elnöke.

2002
.

13.    MÁRK Klubgyőztes Kiállítás és Tény észalkalmassági vizsga, Bér Andezit Fogadó, a Káliói Területi csoport rendezésében, bíró: Dieter Hoffmann Körmeister, az ADRK alelnöke, vendég: Ursel Hoffmann az IFR ügyvezetője,
kiállításvezető: Izer János MARK országos elnök.
9. MARK Aranyhomok Kupa CAC Fajtakiállítás Kecskemét, bíró: Miomir Marcic nemzetközi rottweiler fajtabíró Jugoszlávia, kiállítás vezető bíró: Hajas István a Kecskeméti MÁRK Területi csoport elnöke.

2003.

14.    MÁRK Klubgyőztes CAC Kiállítás és Tenyészalkalmassági vizsga Mád, bíró: Anton Spindler Körmeister ADRK, a Nemzetközi Rottweiler Szövetség (IFR) 1. elnöke, kiállításvezető: Tamás Csaba a Mádi Területi csoport elnöke, fővédnök Ligárt László úr az EDIAILT Kft. ügyvezető igazgatója.
XV. Jubileumi MÁRK Aranyhomok Kupa CAC fajtakiállítás, és Tenyészalkalmassági vizsga Kecskeméten, bíró: Uwe Petermann ADRK, kiállítás vezető: Hajas István MÁRK főtenyészőr.

2004.
Tokaj Ediafilt Kupa fajtakiállítás és ZtP.  Mád, bíró: Jürgen Wulff ADRK, kiállítás vezető: Tamás Csaba, fővédnök: Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója.
XV. MÁRK Jubileumi Klubgyőztes CAC Kiállítás és tenyészalkalmassági vizsga (ZtP.)
Lajosmizse bíró: Uwe Petermann ADRK. Kiállítás vezető: Hajas István.  
XI. MÁRK Aranyhomok Kupa fajtakiállítás Lajosmizse, bíró: Frank Beiboer a Holland Rottweiler Klub fő tenyésztési felelőse. Kiállítás vezető: Hajas István.

2005.
Az akkori tisztázatlan jogi helyzet, és közigazgatási bírság kockázata miatt, mint jogi személy egyesület nem tudtunk nyilvános rendezvényeket tartani. A MASPED Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójának Cseh Ottó barátomnak köszönhetően a MÁRK Klubház szponzorálásaként rendelkezésre bocsátotta egy 68 nm-es faház elemeit, komplett tetőzetével az Üllői KKI-ba szállítva. Az építést tagjaink végezték önkéntes felajánlásként.

2006.
XVI. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Josef Hover az Osztrák Rottweiler Klub (ÖRK) fajtabírója, kiállítás vezető: Princz László.  Az MKSZ Országos Terrier Klubbal megállapodva a Rottweiler fajtára közös MKSZ-MÁRK tenyészszemlét tartottunk az OTK tenyészszemle kereteiben a MÁRK ZtP. szabályzata szerint. Bírók: Haas Gábor és Balogh Sándor.

2007.
XVII. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Dieter Hoffmann az ADRK alelnöke, az IFR elnöke, díszvendég: Ursel Hoffmann az IFR ügyvezetője, kiállítás vezető: Princz László.   Fővédnök: Dr Kacziba Antal ny. r. altábornagy és Dr Janza Frigyes ny. r. dandártábornok c. egyetemi docens, a MRTT főtitkára.  


MÁRK Mecsek Kupa CAC fajtakiállítás Pécs, bíró: Christian Bernbacher az Osztrák Rottweilerklub (ÖRK) fajtabírója. Kiállítás vezető: Vadas Gábor.
A MÁRK üllői kiképzőiskolán rendezett tenyészalkalmassági vizsgákon Haas Gábor és Pischoff Ferenc bíráltak, a segéd Krausz Viktor kiképzésvezető volt. A MÁRK tenyészalkalmassági vizsgaszabályzatot, melyet 1990-ben vezettünk be az ADRK szabályzata követelményei szerint a hazai helyzet ismeretében – folyamatosan csökken a tenyészalkalmassági vizsgákra, tenyészszemlékre jelentkező kutyák száma – kétlépcsőssé alakítottuk. Bevezettük a ZtP. „A” típusú vizsga mellett a „B” típusú vizsga szabályzatát, mely nagyobb ösztönzést ad a vizsgákra való jelentkezésre, nagyobb egyedszám tenyészérték becslését teszi lehetővé. Nemzetközi tagságunknál fogva az IFR szervezésében az ADRK Borken Területi Csoportnál rendezett nemzetközi rottweiler segéd továbbképző szemináriumra delegáltuk Krausz Viktort a MÁRK Üllői KKI kiképzésvezetőjét, aki sikeres vizsgát tett a kurzuson.

2008.
XVIII. MÁRK Klubgyőztes CAC kiállítás Monor, bíró: Frank Hedtke tenyészbíró ADRK, kiállítás vezető: Princz László. Fővédnök: Dr Kacziba Antal ny. r. altábornagy a Rendőrség Technikai és Innovációs Tanácsa elnöke, és Dr Janza Frigyes ny. r. dandártábornok c. egyetemi docens, a MRTT főtitkára.
MÁRK Tokaj Ediafilt Kupa CAC fajtakiállítás Mád, bíró Christian Bernbacher ÖRK fajtabíró. Kiállításvezető: Tamás Csaba, fővédnök Ligárt László az EDIAFILT Kft. ügyvezető igazgatója. A tenyészalkalmassági vizsgán (ZtP.) Christian Bernbacher és P. Szabó Béla teljesítménybírók bíráltak.
Az üllői MÁRK kiképző iskolán rendezett tenyész alkalmassági vizsgákon (ZtP.) Haas Gábor és Pischoff Ferenc bíráltak, a segéd Krausz Viktor kiképzésvezető volt.
Megalakult a MÁRK Hódmezővásárhelyi Területi Csoportja, Hajdú Mihály kezdeményezésére, akit területi elnökké választottak.
Forgács Istvánné tagunk részére szervezeti ajánlást adtunk a MEOE Őrző Védő Teljesítménybírói Testülete által szervezett teljesítménybíró képzésre, melyen sikeres bírói vizsgát tett.

MÁRK története

30 ÉVES JUBILEUMRA KÉSZÜLT ÖSSZEFOGLALÓ 

Kiemelt rendezvényekre fókuszálva, de csak külső szemlélőként, ez nem  elnöki összefoglaló. 

2009.

MÁD CAC Speciál kiállítás 2009. 03.07.  Bíró: Frank Hedtke ADRK

XIX. MÁRK Klubgyőztes kiállítás Monor 2009.04.12.Bíró: Anton Spindler (ADRK)

MÁRK Hódmező Kupa CAC Speciál Kiállítás Hódmezővásárhely 2009 Bíró: Komm.Rat.Prof.dr. Ernst Kugler (ÖRK) 

2010.

Számunkra előnyös megállapodást írtam alá az Alphavet Állatgyógyászati Kft-vel, az Eukanuba hazai képviselőjével, mely úgy a MÁRK-nak, mint tagjainknak is visszatérítésben, illetve árkedvezményben minden vásárlásnál tetemes nyereséget jelent. Az Alphavet a MEOE-val közötti keretszerződést a MÁRK-ra, mint MEOE jogi személy tagszervezetre kiterjesztette, így a legnagyobb tenyésztői kedvezményeket kapják tagjaink.  Haás Gábor elnök

MÁRK Tokaj Kupa CAC Rottweiler Speciál kiállítás 2010.március 06. Bíró: Josef Hover Österreichischer Rottweiler-Klub (ÖRK)

Jubileumi MÁRK Klub győztes Kiállítás Monor 2010. Bíró: Frank Hedkte (ADRK)

MÁRK Moson-Kupa CAC Speciál Kiállítás Máriakálnok 2010. Bíró: Josef Hover (ÖRK)

2011.

I.MÁRK Kincsem-Kupa CAC Speciál Kiállítás Tápiószentmárton 2011 Bíró: Frank Hedtke (ADRK)

XXI. MÁRK Klubgyőztes Kiállítás Tápiószentmárton 2011 Bíró: Komm. Rat.Prof.dr. Ernst Kugler (ÖRK)

III. MÁRK Hódmező-Kupa CAC Speciál Kiállítás Hódmezővásárhely 2011 Bíró: Haas Gábor (MÁRK)

I.MÁRK Moson-Kupa CAC Speciál Kiállítás Máriakálnok 2011 Bíró: Josef Hover (ÖRK)

I.MÁRK Hódmező-Kupa CAC Speciál Kiállítás Hódmezővásárhely 2011 Bíró: Mick Svaljek Ausztrália Rottweiler Klub alelnök

2012.

XXII. MÁRK Klubgyőztes kiállítás Tápiószentmárton 2012. 04. 09. Bíró: Frank Beiboer (NL)

MÁRK ABA -Kupa CAC Speciálkiállítás Abaújszántó 2012. 09. 29. Bíró: Gagic Aleksandar (SRB)

I. MÁRK Alba Regia-Kupa CAC Speciál Kiállítás Fehérvárcsurgó 2012  Bíró: Gere Tibor (SRB)

2013.

MÁRK ABA-KUPA CAC  Speciál kiállítás 2013. március. 30. bíró: Lydija Mihajlovic

MÁRK Moson Kupa CAC  Speciál kiállítás Máriakálnok 2013.05.  bíró: Aleksandar Gagic (SRB) vezetőbíró: Haas Gábor (MÁRK elnök)

XXIII. Márk Klubsieger Show Hungary 2013 05. 18. Tápiószentmárton bíró: Dirk Vandecasteele (Belgium)

II.MÁRK Alba-Regia Cup CAC Rottweiler Special Show Fehérvárcsurgó 2013.09.14. bíró : Cristian Bernbacher ( ÖKV )

MÁRK I.Kincsem Gold CupWinner CAC Tompa 2013.09. 21.bíró: Vladimir Zec (Croatia)

2014.

ADRK- MÁRK partneri szerződés. Tisztelt Klubtársak!

Tájékoztatom tagjainkat, hogy az Általános Német Rottweiler Klub (ADRK e.V.) együttműködési szerződés kötését ajánlotta a MÁRK számára. Az együttműködés keretében az ADRK vállalja a német tapasztalatok, és adatbázisok alapján kidolgozott eredményes módszertan átadását. Lehetőséget teremt a szerződött partner MÁRK tagjai – a tenyésztők, és bírók számára az ADRK németországi képzései való részvételre is. A szerződést a MÁRK képviseletében aláírtam, és az ADRK felé megküldtem. MÁRK, mint a MEOESz Szerződéses Partnere 

üdvözlettel : Haas Gábor elnök

2014.

III.MÁRK ABA- Cup-Winner CAC  Dog Show Abaújszántó 2014.04.12. bíró : Gere Tibor (Serbia)

MÁRK XXIV. JUBILEUMI Klubsiger Tápiószentmárton 2014.05.17. bíró: Francesco Biondolillo Italy

MÁRK III. Alba Regia kupa speciál kutya  Sohw Mezőszilas 2014. 06. 28. Bíró: Vladimir Zec (CRO)

MÁRK V. Moson Cup Speciál rottweiler Dog Show Máriakálnok 2014. 08. 30. bíró: Kate Pinches (GB)

MÁRK II.KINCSEM-GOLD KUPA Tompa  2014.Szeptember 27. bíró: Gagic Alexandar( SRB)

2015. 

 dr Konrád László a MÁRK elnöke. 2015 évben személyi változás az elnöki poszton –

Kutyákkal az Életért Alapítvány csapat – IRO Mentőkutya VB 2015

Fotó: facebook.com/Gabordogphoto

A csapat tagjai alábbi kategóriákban indultak:
Dánffy Brigitta és Kira – romkutatás
Kröpfl Erzsébet és Gamin – romkutatás
Arató Péter és Bindy – romkutatás
Szíjártó Norbert és Szanti – területkutatás- anyagi támogatást nyújtottunk , Norbinak és Szantinak külön drukkolva.

IV. MÁRK. ABA-KUPA ROTTWEILER KUTYA SHOW Abaújszántó 2015.március 21. Bíró:Bianka Miksic Kasun

Album: I.Pannónia Siger és III. Kincsem Gold Kupa Tompa 2015.06.03. bírók: Tatjana Popovaés Erika Stepanauskhene

Alba Regia Cup Vinner Show Mezőszilas 2015.09.05. bíró:Edgar Hellmann ADRK

MÁRK XXV. JUBILEUMI KLUBKIÁLLÍTÁS Tápiószentmárton 2015. október 3. bíró: Frank Beiboer NL

2016.

Márk Kincsem Gold Cup És Pannonia Cup Winner Dog Show Tompa 2016.szeptember 10. Bírók: Vladimir Zec (CRO) & Christian Bernbacher (AUS)

MÁRK I.Middle -Europe Sieger I.Közép Európa Sieger Tápiószentmárton 2016.oktober. 1. bíró: Gere Tibor (SRB)

MÁRK. XXVI. KLUBGYŐZTES KUTYA SHOW CAC Tápiószentmárton 2016. Október 02 Bíró: Rüdiger Schmidt (ADRK)

2017.

MÁRK II. Közép Europa Gold Sieger  Tápiószentmárton 2017.aprilis 1 bíró: Kate Pinches GB

MARK XXVII. Klubsieger Tapiószentmárton 2017. április 2. bíró: Crisztian Bernbacher A

MÁRK V. Kincsem Gold Sieger Algyő 2017.Szeptember 2. Biró:: Srdjan Knezevic (SRB)

MÁRK VI.Alba – Regia Cup  Winner Mezőszilas  2017.Október 1. Bíró: Siegmund Trebschun  (ADRK)

Forgács Istvánné a MÁRK elnöke. 2018 évben személyi változás az elnöki poszton.

2018.

MÁRK  XXVIII. KLUBSIGER Tápiószentmárton 2018.04.01. bíró:Anton Toni Spindler ADRK

MÁRK III. Közép Európa kupa 2018. 03.31. bíró: Aleksandar Gagic SRB

MÁRK  I. Tapolca kupa Tapolca 2018. október 06. Munkaverseny, munkavizsga bíró: Radics Zsolt

MÁRK VI. Kincsem Gold Winner Mezőszilas 2018. október 13. Biró: Oliver Simon Aboneel (Croatia)

MÁRK  Albaregia_kupa Mezőszilas 2018. október 14. Biró:: Christian Bernbacher  (Austria)

Fotó album  2018. 10. 14. Mezőszilas

Arra gondoltam vegyük számba az elmúlt éveket is, ezért itt a folytatás. Forrás a MÁRK honlapja, képtára.  2017 év végén új honlap készült, de a régi honlap se került törlésre. Nem gyűjtöttem ki minden eseményt, csak a főbb állomásokat, a kiállításokat, fontos rendezvényeket. A klub életről bővebben a képtár albumaiban vagy a régi és az új honlapon lehet tájékozódni. Én is így gyűjtöttem az adatokat. 

Ide kívánkozik még egy statisztika , hogy ne csak a kiállítások legyenek megemlítve. A MÁRK tenyész rendezvényein és vizsgáin felvezetett rottweilerek  számszerűen. 

2008.10 /ZTP-n felvezetett kutya – 5 tenyésztésre alkalmas  5 vissza rendelve 5″A” tip. 5″B” tip

2009.11/ ZTP-n felvezetett kutya – 6 tenyésztésre alkalmas, 5 vissza rendelve 

2010.  2/ZTP-n felvezetett kutya -2 tenyésztésre alkalmas ,

1 „A” 1″B”

2011.9 /ZTP -n felvezetett kutya – 7 tenyésztésre alkalmas 2 visszarendelve 2”A” + 7 „B”

2012. 35/ZTP -n felvezetett kutya – 32 tenyésztésre alkalmas, 2 visszarendelve,1 egy visszalépett  3”A” + 32”B” 1 BH vizsgát tett,

2013. 4/ZTP -n felvezetett kutya – 4 tenyésztésre alkalmas 1 „A”+ 3”B” , 3 BH vizsgát tett, 2 IPO1 vizsgát tett

2014. nem lehetett tenyész rendezvény, mert az ETSZ nem járult hozzá

2015. 18/ ZTP -n felvezetett kutya –  13 tenyésztésre alkalmas  4 visszarendelve + 1 tenyésztésből kizárva, 18 ”B”+  4 BH vizsgát tett, 2 IPO 1 vizsgát tett

2016. 13/ZTP-n felvezetett kutya –  11 tenyésztésre alkalmas  2 visszarendelve 1”A”+12”B” 

2017. 19/ ZTP-n felvezetett kutya – 16 tenyésztésre alkalmas  3 visszarendelve 1”A’ + 16”B” + 1 BH vizsga

2018. 23/ZTP -n felvezetett kutya – 19 tenyésztésre alkalmas  3 visszarendelve + 1 sérülés miatt visszalépett ,3”A” + 20 ” B”+ 4 BH vizsgát, 1 IPO 2 vizsgát tett     

2008-tól 2019-ig ÖSSZESEN: 10 év alatt – 144 tenyész szemlén felvezetett rottweiler, 115 tenyésztésre alkalmas, 26 visszarendelve, 1 nem alkalmas, 2 sérülés miatt visszalépett

19 vizsgázott rottweiler 13 BH vizsga, 5 IPO1 vizsga 1 IPO 2 vizsga  Kelt, Budapest. 2019. január 12. Krausz Győzőné Tünde

ZTP = mozaik szó, a német- Zuchttauglichkeitsprüfung – kifejezést takarja . Tenyész alkalmassági vizsgálat magyarul.  BH =Die Begleithundprüfung (BH) – szintén mozaik szó. FCI vizsga, melyben alap engedelmességből  és közlekedésbiztonságból kell vizsgázni.  IPO = FCI munkakutya vizsga 2019-től IGP az elnevezése. 

2019-2023-ig statisztika

Az előző időszakot 2019 januárjában zártam le, így most 2019, 2020, 2021, 2022 év statisztikáját teszem ide. Forrás a MÁRK honlapja, a közzétett eredmények. 

2019 11/ZTP-felvezetett kutya-9 tenyésztésre alkalmas 1 visszarendelve 1 nem alkalmas 1 ZTP „A” 10 ZTP „B” + 3 BH sikeres vizsga + 1 IGP 2 sikeres vizsga

Eredmények 2019. 11. 17. Üllő /ZTP A / BH /IGP 2
Eredmények 2019. 10. 19. II. Tapolca kupa MÁRK
Eredmények 2019. 06. 16. Pázmánd ZTP
Eredmények 2019. 05.05. Üllő ZTP+ Vizsga
Eredmények 2019. 03. 23 ÜLLŐ BH, IGP, ZTP

2020. 29/ZTP nevezett kutya 2 visszalépett 22-tenyésztésre alkalmas 4 visszarendelve 9 BH -8 BH sikeres 1 BH sikertelen

Eredmények 2020. november 8.Üllő/ ZTP/ Vizsga
Eredmények 2020.Devecser10.17.Tenyészszemle/ZTP/ BH
Eredmények 2020.10.10. Üllő/ ZTP/ BH/IGP1,3,
Eredmények 2020.06. 27. Mosonmagyaróvár ZTP, BH
Eredmények 2020. 07. 18. Törökbálint MÁRK ZTP, BH

Eredmények 2020. 07. 04. Devecser MÁRK ZTP/BH
Eredmények 2020.március 15. MÁRK Üllő  ZTP  

2021 18/ ZTP nevezett kutya 3 visszalépett 11 -tenyésztésre alkalmas 3 visszarendelve 1nem alkalmas

Eredmények 2021.Devecser 11.13. ZTP
Eredmények 2021.Üllő 11.07./ZTP, BH, IGP
Eredmények 2021.08.07.Üllő ZTP
Eredmények 2021 06. 27. Üllő vizsga-ZTP
Eredmények 2021.junius 27. Üllő ZTP, BH, IGP
Eredmények 2021.04.03. Devecser vizsga, ZTP

2022 16/ZTP nevezett kutya 15-tenyésztésre alkalmas 1- visszarendelve 13 „B” 2 „A” 2 BH sikeres

Eredmények 2022 Üllő 11.27. ZTP/vizsga
Eredmények 2022.Devecser 11. 12. ZTP/vizsga
Eredmények 2022. Üllő 09. 24.ZTP/ vizsga
Eredmények Devecser 2022.05.22. ZTP/BH-IGP vizsgák
Eredmények 03.27. Üllő 2022. ZTP-IGP

4 év alatt 74 nevezett kutya 57 sikeres 2 nem alkalmas 8 visszarendelve 7 visszalépett 15 vizsgázott kutya 13 BH sikeres 1BH sikertelen 1 IGP 2 1 IGP3 -de nem MÁRK rendezvényen